Stomatologia zachowawcza Chorzów

Pod warstwą szkliwa i cementu znajduje

Stomatologia zachowawcza Chorzów
Pod warstwą szkliwa i cementu znajduje się zębina, stanowiąca zrąb zęba. W porównaniu ze szkliwem jest słabszą tkanką i jej twardość w skali Mohsa wynosi 2, natomiast odporność na zgniatanie wynosi 250-350 MPa. W ok.
70% składa się z części nieorganicznej w p.